Iň ýokary derejeli derman serişdeleri 3, 4, 5-Trimetoksi Benzo kislotasy Metil Ester

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Metil gallat

Metil gallatfenolik birleşme.Bu gall turşusynyň metil esteridir.

CAS NOOK:99-24-1

Asyl önümçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçiligiň ähli basgançaklarynda oňat enjamlaşdyrylan desgalarymyz we ýokary hilli dolandyryş, ýokary derejeli derman önümleri 3, 4, 5-Trimethoxy Benzoic Acid Methyl Ester üçin alyjylaryň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär, müşderileri, işewür birleşikleri we ähli ýerlerden dostlary garşylaýarys biziň bilen habarlaşmak we özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin dünýä.
Önümçilikiň ähli basgançaklarynda oňat enjamlaşdyrylan desgalarymyz we ajaýyp ýokary hilli dolandyryş, alyjylaryň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýärHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Maslahatçy toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Giňişleýin maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, giňişleýin ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

Önümiň ady:Metil gallat

Himiki ady:Metil 3,4,5-trihidroksibenzoat

Gurluş formulasy:C8H8O5/ 184.15g / mol

CAS:99-24-1

Daş görnüşi:Kristal gaty

Reňk:Ak

Ys:Yssyz

Çözüw:Gyzgyn suwda eremeli

Gaplamak:Karton deprekde goşa PE sumkasy, sap agramy 25kg

jia-zhi

nyşanyGoýmalar

(1) Möhüm organiki materiallar hökmünde ulanylýar.

(2) icarymgeçiriji pudagynda ulanylýar.

(3) Derman sintezinde möhüm çig mal hökmünde ulanylýar.

nyşanyAýratynlyklary

Analiz elementi

ANALIZ STANDARTY

ANALIZ HASABATY

Daş görnüşi

Ak kristal

Ak kristal

Arassalygy (%)

≥99.9

99.93

Galik kislotasy (%)

≤0.1

0.04

Eriş nokady (℃)

198.0-203.0

202.0-203.0

Guramagyň ýitgisi (%)

≤0.5

0.07

Otlanan galyndy (%)

≤0.1

0.012

Reňk

≤100

<100

Agyr metal (ppm)

≤10

<10

Metal mazmuny

Fe (ppm)

≤0.5

<0.5

Na (ppm)

≤0.5

<0.5

Mg (ppm)

≤0.5

<0.5

Al (ppm)

≤0.5

<0.5

K (ppm)

≤0.5

<0.5

Mn (ppm)

≤0.5

<0.5

Ni (ppm)

≤0.5

<0.5

Cu (ppm)

≤0.5

<0.5

Zn (ppm)

≤0.5

<0.5

Ca (ppm)

≤0.5

<0.5

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

Önümçiligiň ähli basgançaklarynda oňat enjamlaşdyrylan desgalarymyz we ýokary hilli dolandyryş, ýokary derejeli derman önümleri 3, 4, 5-Trimethoxy Benzoic Acid Methyl Ester üçin alyjylaryň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär, müşderileri, işewür birleşikleri we ähli ýerlerden dostlary garşylaýarys biziň bilen habarlaşmak we özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin dünýä.
Iň ýokary synpHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Maslahatçy toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Giňişleýin maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, giňişleýin ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň