Gözleg we ösüş

Gözleg we ösüş

r001-001

Hse Çung-.un

Hse Çung-Yunun, Leshan Sanjiang döredijiniň biri, agaç alymy, ABŞ-nyň Oba hojalygy tokaý gullugynyň Günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi we Halkara agaç ylymlary akademiýasynyň akademigi.ABŞ-nyň Oba hojalygy ministrliginiň "Iň ýokary ylmy gözleg we innowasiýa baýragy" we Hytaý hökümetiniň "Dostluk baýragy" we beýleki baýraklara eýe boldy.

DSC03635

Gözleg topary

Topar birnäçe milli we ministrlik gözleg taslamalaryny amala aşyrdy we birnäçe ylmy we tehnologiki üstünlikleri we patentleri aldy.

src = http ___ www.bulader.com_repository_image_1f9CPlZGRHeoGfx8SpIFeQ.png & salgy = http ___ www.bulader

Hyzmatdaşlyk

Hytaý tokaý hojalygy akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti, demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti we beýleki kollejler we uniwersitetler bilen tokaý önümlerini çuňňur gaýtadan işlemek taslamalaryny yzygiderli ösdürmek üçin hyzmatdaşlyk ediň.