Ondarymgeçiriji pudagynda metil galat

Ondarymgeçiriji pudagynda metil galat

Metil Gallateýarymgeçiriji pudagynda köp ýyl bäri ulanylýan himiki birleşme.200 ° C ereýän we gaýnap duran nokady 300 ° C bolan ak kristal gaty.Suwda we alkogolda ereýär we ýarymgeçiriji enjamlarda stabilizator hökmünde ulanylýar.

Metil Gallateýarymgeçiriji pudagynda ýarymgeçiriji materialy okislenmeden we poslama garşy goramak üçin ulanylýar.Şeýle hem enjamyň elektrik aýratynlyklaryny gowulaşdyrmaga kömek edýän ýarymgeçiriji materialyň üstki dartyş güýjüni azaltmak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, ýarymgeçiriji material bilen metal kontaktlaryň arasyndaky kontakt garşylygyny azaltmak üçin ulanylýar.

Metil Gallateenjamyň syzyş tokyny azaltmak üçin ýarymgeçiriji pudagynda hem ulanylýar.Bu, ýarymgeçiriji materialyň üstünde syzmak toguna päsgelçilik bolup hyzmat edýän inçe film döretmek arkaly amala aşyrylýar.Bu enjamyň energiýa sarp edilişini azaltmaga we öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Metil Gallateýarymgeçiriji pudagynda ýarymgeçiriji materialyň metal kontaktlara ýapyşmagyny gowulandyrmak üçin hem ulanylýar.Bu, ýarymgeçiriji materialyň üstünde inçe film döretmek arkaly amala aşyrylýar, bu metal kontaktlaryň ýarymgeçiriji materiala ýapyşmagyny gowulandyrmaga kömek edýär.Bu ýarymgeçiriji material bilen metal kontaktlaryň arasyndaky kontakt garşylygyny azaltmaga kömek edýär.

Metil Gallateýarymgeçiriji pudagynda ýarymgeçiriji material bilen metal kontaktlaryň arasyndaky kontakt garşylygyny azaltmak üçin hem ulanylýar.Bu ýarymgeçiriji materialyň üstünde inçe film döretmek arkaly amala aşyrylýar, bu ýarymgeçiriji material bilen metal kontaktlaryň arasyndaky kontakt garşylygyny azaltmaga kömek edýär.Bu enjamyň elektrik aýratynlyklaryny gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Metil Gallateenjamyň ýylylyk garşylygyny azaltmak üçin ýarymgeçiriji pudagynda hem ulanylýar.Bu, ýarymgeçirijiniň materialynyň üstünde inçe film döretmek arkaly amala aşyrylýar, bu enjamyň ýylylyk garşylygyny azaltmaga kömek edýär.Bu enjamyň işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Sözümiň ahyrynda, Metil Gallate ýarymgeçiriji pudagynda ulanylýan möhüm himiki birleşme.Ondarymgeçiriji materialy okislenmeden we poslama garşy goramak, ýarymgeçiriji materialyň üstki dartyş güýjüni azaltmak, enjamyň syzyş tokyny azaltmak, ýarymgeçiriji materialyň metal kontaktlara ýapyşmagyny gowulandyrmak, ýarymgeçiriji materialyň arasyndaky kontakt garşylygyny azaltmak üçin ulanylýar. we metal kontaktlar we enjamyň ýylylyk garşylygyny peseltmek.Bu häsiýetleriň hemmesi Metil Gallate ýarymgeçiriji pudagynda ulanylýan möhüm himiki birleşmä öwürýär.


Iş wagty: 27-2023-nji fewral