Gal turşusy elektronika pudagynda giňden ulanylýar

230222

Gal kislotasy, elektronika pudagynda giňden ulanylýan tebigy ýagdaýda ýüze çykýan organiki birleşme.Köp ösümliklerde, miwelerde we gök önümlerde duş gelýän polifenolik birleşme bolup, iýmitlerde we içgilerde antioksidant we konserwant hökmünde ulanylýar.Elektronika pudagynda gall kislotasy elektron himiki önümçilige goşundy hökmünde ulanylýar.

Gal turşusyönümçiliginde ulanylýarelektroniki himiki maddalarposlama inhibitory hökmünde hereket etmek ukyby sebäpli.Elektron enjamlaryň metal böleklerini poslama we okislenmeden goramaga kömek edýär.Şeýle hem gysga utgaşmalaryň we beýleki elektrik problemalarynyň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.Mundan başga-da, gall kislotasy geçirijiligini ýokarlandyrmak we garşylygyny azaltmak arkaly elektron bölekleriniň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gal turşusy ýarymgeçiriji materiallary öndürmekde hem ulanylýar.Geçirijilik we garşylyk ýaly ýarymgeçiriji materiallaryň elektrik aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Şeýle hem gysga utgaşmalaryň we beýleki elektrik problemalarynyň töwekgelçiligini azaltmak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, gall turşusy geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak we garşylygy azaltmak arkaly ýarymgeçiriji materiallaryň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gal kislotasy çap edilen zynjyr tagtalaryny öndürmekde hem ulanylýar.Geçirijilik we garşylyk ýaly çap edilen elektron tagtalarynyň elektrik aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Şeýle hem gysga utgaşmalaryň we beýleki elektrik problemalarynyň töwekgelçiligini azaltmak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, gall turşusy geçirijiligini ýokarlandyrmak we garşylygyny peseltmek arkaly çap edilen elektron tagtalarynyň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gal kislotasy suwuk kristal displeýleri öndürmekde hem ulanylýar.Suwuk kristal displeýleriň geçirijiligi we garşylygy ýaly elektrik häsiýetlerini gowulandyrmak üçin ulanylýar.Şeýle hem gysga utgaşmalaryň we beýleki elektrik problemalarynyň töwekgelçiligini azaltmak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, gall turşusy geçirijiligini ýokarlandyrmak we garşylygyny azaltmak arkaly suwuk kristal displeýleriň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Galik kislotasy elektron himiki önümleriň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Elektron bölekleriň, ýarymgeçiriji materiallaryň, çap edilen platalaryň we suwuk kristal displeýleriň elektrik aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Şeýle hem gysga utgaşmalaryň we beýleki elektrik problemalarynyň töwekgelçiligini azaltmak üçin ulanylýar.Galik kislotasy elektron himiki önümleri öndürmekde köpugurly we täsirli goşundy bolup, ony ulanmak ýokary hilli elektron böleklerini öndürmek üçin zerurdyr.


Iş wagty: 22-2023-nji fewral