Täze gelen Trimetozinler 3, 4, 5-Trimetoksibenzo kislotasy Metil Ester

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Metil gallat

Metil gallatfenolik birleşme.Bu gall turşusynyň metil esteridir.

CAS NOOK:99-24-1

Asyl önümçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk” täze gelen Trimetozinler 3, 4, 5-Trimetoksibenzo kislotasy Metil Ester üçin dolandyryş idealymyzdyr, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, size baha we baha üçin täsinlik bereris.
“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk” biziň üçin ideal dolandyryşHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Şeýle hem, aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän OEM hyzmatyny hödürleýäris.Şlang dizaýnynda we işlenip düzülmeginde tejribeli inersenerleriň güýçli topary bilen müşderilerimiz üçin iň oňat harytlar bilen üpjün etmek üçin ähli mümkinçiliklere sarpa goýýarys.

Önümiň ady:Metil gallat

Himiki ady:Metil 3,4,5-trihidroksibenzoat

Gurluş formulasy:C8H8O5/ 184.15g / mol

CAS:99-24-1

Daş görnüşi:Kristal gaty

Reňk:Ak

Ys:Yssyz

Çözüw:Gyzgyn suwda eremeli

Gaplamak:Karton deprekde goşa PE sumkasy, sap agramy 25kg

jia-zhi

nyşanyGoýmalar

(1) Möhüm organiki materiallar hökmünde ulanylýar.

(2) icarymgeçiriji pudagynda ulanylýar.

(3) Derman sintezinde möhüm çig mal hökmünde ulanylýar.

nyşanyAýratynlyklary

Analiz elementi

ANALIZ STANDARTY

ANALIZ HASABATY

Daş görnüşi

Ak kristal

Ak kristal

Arassalygy (%)

≥99.9

99.93

Galik kislotasy (%)

≤0.1

0.04

Eriş nokady (℃)

198.0-203.0

202.0-203.0

Guramagyň ýitgisi (%)

≤0.5

0.07

Otlanan galyndy (%)

≤0.1

0.012

Reňk

≤100

<100

Agyr metal (ppm)

≤10

<10

Metal mazmuny

Fe (ppm)

≤0.5

<0.5

Na (ppm)

≤0.5

<0.5

Mg (ppm)

≤0.5

<0.5

Al (ppm)

≤0.5

<0.5

K (ppm)

≤0.5

<0.5

Mn (ppm)

≤0.5

<0.5

Ni (ppm)

≤0.5

<0.5

Cu (ppm)

≤0.5

<0.5

Zn (ppm)

≤0.5

<0.5

Ca (ppm)

≤0.5

<0.5

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk” täze gelen Trimetozinler 3, 4, 5-Trimetoksibenzo kislotasy Metil Ester üçin dolandyryş idealymyzdyr, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, size baha we baha üçin täsinlik bereris.
Täze gelişHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Şeýle hem, aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän OEM hyzmatyny hödürleýäris.Şlang dizaýnynda we işlenip düzülmeginde tejribeli inersenerleriň güýçli topary bilen müşderilerimiz üçin iň oňat harytlar bilen üpjün etmek üçin ähli mümkinçiliklere sarpa goýýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň