önüm barada maglumat

 • Himiýa

  Himiýa

  Galik kislotasy (Senagat derejesi);
  Metil Gallate;
  Pirogallol;
  Tanik kislotasy

 • biohimiýa

  biohimiýa

  Pokary arassalyk gall turşusy;
  Tanik kislotasy

 • Elektron himiýa

  Elektron himiýa

  Galik kislotasy (Elektron baha);
  Metil Gallate (Elektron baha)

 • derman

  derman

  Galik kislotasy (Derman derejesi);
  Propil Gallate (Derman derejesi)

 • goşundy

  goşundy

  Propil Gallate (Iýmit derejesi FCC-IV);
  Propil Gallate (Iýmit bahasy);
  Tanik kislotasy

comapany

kämillige ymtylmak we dowamly işlemek

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda birleşdirilen tehnologiýa firmasydyr. Döredijisi Su Zhongyun, dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi.Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Çinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylarynda, elektroniki himiki serişdelerde, azyk goşundylarynda we ş.m. ulanylýan gall turşusy önümleri bar.

doly gör

gyzgyn satuw önümi

kompaniýa habarlary

Elektron derejeli gall turşusynyň ösüşi

Elektron himiýa pudagynda elektron derejeli gall turşusynyň ösüşi soňky ýyllarda gyzgyn tema boldy.Çalt ösüş bilen ...
doly gör

Ondarymgeçiriji pudagynda metil galat

Metil Gallate ýarymgeçiriji pudagynda köp ýyl bäri ulanylýan himiki birleşme.Eredilen ak kristal gaty ...
doly gör

Gal turşusy elektronika pudagynda giňden ulanylýar

Gal kislotasy, elektronika pudagynda giňden ulanylýan tebigy ýagdaýda ýüze çykýan organiki birleşme.Bu polifenolik komp ...
doly gör

Hytaýda elektron himiýanyň ösüşi

Elektron himiki önümçilik kuwwatynyň Hytaýa geçmegi umumy tendensiýa öwrüldi.Sebit boýunça Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti, esasanam Hytaý, ...
doly gör